Otel Hes Kodu Uygulaması

İçişleri Bakanı Süleyman Asil tarafınca ‘Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunluluğu’ adlı genelge gösterildi. Lüzumlu şartları yerine getirmeyen konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü toplumsal yaşam sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük ehemmiyet arz etmektedir.
Öte taraftan, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üstünde durulması ihtiyaç duyulan en mühim hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulmuş olan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona doğal olarak tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sıhhat Bakanlığınca “Yaşam Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.

Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri doğrultusunda kent içi yada şehirlerarası toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir.Gelinen aşamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından 30.09.2020 tarihinden itibaren konaklama tesisleri için de aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmiştir.

  1. Herhangi bir fark olmaksızın (özel-kamu, gezim işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren yönetim benzer biçimde) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, barıncak, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Yaşam Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve lüzumlu sorgulama yapıldıktan sonrasında konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesi,
  2. HES kodu sorgulamasının hem rezervasyon yapılırken (internet-telefon üstünden yada karşı karşıya) hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü esnasında yapılması, meydana getirilen sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  3. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2nci ve ek 1inci maddesi hükümlerine nazaran konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen satın alan detayları ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sıhhat Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna nazaran de sorgulanması,
  4. Gerek konaklama tesisine kabul gerekse genel kolluk kuvvetlerince meydana getirilen sorgulama esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak ilgi (a) Genelgemiz ve Sıhhat Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Emek harcama Rehberinin “Konaklama Tesislerinde Alınması Ihtiyaç duyulan Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı kısmı hükümlerine nazaran lüzumlu iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
    Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;

– 50 oda ve üstü tüm konaklama tesislerinde; ilgi (b) Genelgemizle getirilen “Güvenli Gezim Sertifikası” alma uygulaması gereğince ayrılması mecburi olan “konuk yalıtım odalarına” alınmaları,

– 50 odanın altındaki tüm konaklama tesislerinde; ilgi (c) Genelgemiz doğrultusunda “geçici nitelikteki ikamet yerlerinde izolasyona alınmaları mümkün olmayanlar” olarak değerlendirilerek Valiliklerce tespit edilen yurt/pansiyonlarda izolasyona alınmaları,

  1. Bu Genelge hükümlerine yönelik meydana gelen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın yada sorgulama sonucuna nazaran kabul edilmemesi ihtiyaç duyulan müşterilerinin konaklamasına müsaade eden konaklama tesislerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sonucu doğrultusunda ilgili Valilik/Kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesi, gerektiği değerlendirilmektedir.

Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde lüzumlu kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27nci ve 72nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete niçin olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince yönetimsel işlem tesis edilmesi ve mevzusu kabahat teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında lüzumlu adli işlemlerin başlatılması hususunda; informasyon ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

admin

https://www.gundemde.site

https://www.hmsotel.com https://www.hmschannelmanager.com/

Related post